Moravský kras

Ve středu 25. května 2016 jsme navštívili Propast Macocha v Moravském krasu. Prohlídka Punkevních jeskyní začala prostorou Předního dómu, jehož vchod hlídá největší stalaktit jeskyní - Strážce. Přes jednotlivé síně a dómy jsme se dostali až na dno Macochy, kde skončíla suchá cesta. Tady jsme si prohlédli dno propasti, viděli jsme Horní a Dolní jezírko, která napájí říčka Punkva. Po ní jsme pokračovali na třech lodičkách přes První, Druhé a Třetí podzemní jezero, navštívili jsme nejkrásnější část Punkevních jesyní - Masarykův dům. Část účastníků potom využila lanovku k Hornímu můstku a 11 odvážlivců se vydalo pěšky vzhůru.
Další naše zastávka byla v Křtinách, kde jsme po chutném obědě navštívili poutní chrám Jména Panny Marie ve Křtinách - perly Moravy. Po tomto poutním místě nás provázel Mons. Jan Peňáz, který nás na začátku seznámil stručně, ale velmi poutavě s historií kostela, pustil nám novou zvonkohru a v chrámu podrobně a vtipně popsal jednotlivé obrazy. Závěr prohlídky byl v kostnici. Vzhledem k tomu, že nás tlačil čas odjezdu, museli jsme poutavé vyprávění Mons. Peňaze přerušit a s ním se rozloučit. I tak návštěva tohoto poutního místa v nás zanechala velký dojem. Tohoto kombinovaného zájezdu se zúčasnilo 45 účastníků.

Tady je několik fotografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:29:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava