Členská schůze v měsíci březen 2024

zasedací místnosti SŽ na Skladištní ulici v Ostravě-Přívoze.

Pravidelná schůzka seniorů

Vážené dámy a vážení pánové, členové sdružení OSŽ – senioři.

Druhá členská schůze našeho sdružení se konala v úterý 27.2.2024 od 14:00 v zasedací místnosti SŽ na Skladištní ulici v Ostravě-Přívoze.
S tímto programem:
  1. Přivítání
  2. Blahopřání oslavencům
  3. Zhodnocení proběhlých akcí v měsíci březnu 2024
  4. Informace k plánovaným akcím v měsíci březen, duben a květen 2024 včetně přihlášek
  5. Zaplacení členských příspěvků

Všechny přítomné přivítala předsedkyně Radmila Majolová, která přivítala předsedkyni ZV OSŽ Ostrava paní Blanku Lomnančíkovou, která nás seznámila se závěry předsednictva OSŽ a situací na železnici.
Dalším bodem bylo blahopřání oslavencům, kteří měli narozeniny v měsíci březnu a tichou vzpomínkou na zemřelé od začátku roku.
V měsíci březnu proběhla jedna akce - návštěva Valašského Meziříčí - malého pivovaru HOLENDR a návštěvou podnikové prodejny mlékárny Valašské Meziříčí. Tato akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi kladně.
Podle plánu akcí byli přítomni seznámeni s organizací dalších zájezdů v dalším období:
1. Orientační pochod údolím Polančice - 28.3.2024
2. Návštěva Slezsko-ostravského hradu - s prohlídkou repliky korunovačních klenot - náhrada za návštěvu Záchranného sboru v Hlučíně. 10.4.2024.
3. Kunětická hora - 17.4.2024
4. Fulnek - 24.4.2024
5. Polička - věnné královské město - 7.5.2024
6. Častolovice + Holice - 15.5.2024
7. Příprava tradiční vaječiny - 22.5.2024
8. Katovice - Nikiszowiec - 4.6.2024

Využíváme této příležitosti, aby jste vzali na vědomí, že pozvánky na všechny plánované akce v těchto měsících již jsou uloženy na tomto webu k tisku. Zároveň i Plán práce na letošní rok. Na všechny akce budou brány přihlášky.Plán schůzí, akcí a výletu zde ke stažení:

výbor seniorů OSŽ


O nás

V březnu 1990 bylo v železniční stanici Ostrava hl. n. založeno sdružení bývalých železničářů jako dílenský výbor závodního výboru OSŽ, v současnosti pracuje výbor v sedmičlenném složení.
Plán práce na celý rok dopředu je vypracován vždy v prosinci a v lednu jej obdrží každý senior sdružení, který o to má zájem. Na rok je naplánováno 32 až 35 různých akcí a zájezdů. Každý měsíc se pak senioři scházejí vždy poslední úterý v měsíci a to v průměru 100 členů, aby zhodnotili akce, které se uskutečnily a dozvěděli se i propozice na další akce nejméně měsíc dopředu. Současně popřejeme všem, kteří v daném měsíci slaví narozeniny a také vzpomeneme minutou ticha na ty, kteří nás již opustili. Nejstarší členka má 95 let, ale je zde i 20 členů, kteří překročili 80 a rádi občas přijdou a popovídají si s bývalými spolupracovníky. Mezi nejstaršími a nejmladšími seniory je již rozdíl jedné generace a podle toho se také musí připravit plán pro jejich aktivity, aby měl každý možnost si vybrat podle svého zájmu a zdravotního stavu. Mimo plán je pak navíc možno navštěvovat divadelní představení, bazén, nebo hudební odpoledne, kde hrají naši senioři k poslechu. Kdo chce má možnost si společně s hudebníky zazpívat své oblíbené písničky. Naše seniorky si mezi sebou vyměňují recepty, ale také přečtené časopisy a knihy. Výbor seniorů se snaží, aby ti kteří mají zájem cestovat a vzájemně se setkávat v kolektivu nemuseli vyhledávat akce tzv. šmejdů a nenaletěli podvodníkům jenom proto, že jim někdo nabídl možnost cestovat a promluvit si s vrstevníky.
V posledních letech bylo naše sdružení seniorů ohodnoceno Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje za příkladnou činnost jako jedno z nejlepších různými oceněními pro naše seniory.
Předsedkyně sdružení seniorů OSŽ Ostrava hl.n.
MAJOLOVÁ Radmila

Informace pro jednání výboru

Na svém pravidelném zasedání v měsíci prosinci 2022 a mimořádném na začátku ledna 2023 výbor připravuje Plán akcí na rok 2023.

Pro zpracování nového plánu žádáme členy o zaslání návrhu akcí, které máme zařadit na příští rok.

za výbor seniorů OSŽ
předseda Majolová Radmila

Upozornění

V sekci Jízdní výhody Opatření k výdeji jízdenek s prodlouženou platností průkazů FIP rok 2021.

Doplněn - Vzájemné uznávání jízdních výhod ČD - ZSSK, vznik nové společnost LKA v Polsku a její zařazení do FIP.

Šotola Jaroslav

Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava