O nás

V březnu 1990 bylo v železniční stanici Ostrava hl. n. založeno sdružení bývalých železničářů jako dílenský výbor závodního výboru OSŽ, v současnosti pracuje výbor v sedmičlenném složení.
Plán práce na celý rok dopředu je vypracován vždy v prosinci a v lednu jej obdrží každý senior sdružení, který o to má zájem. Na rok je naplánováno 32 až 35 různých akcí a zájezdů. Každý měsíc se pak senioři scházejí vždy poslední úterý v měsíci a to v průměru 100 členů, aby zhodnotili akce, které se uskutečnily a dozvěděli se i propozice na další akce nejméně měsíc dopředu. Současně popřejeme všem, kteří v daném měsíci slaví narozeniny a také vzpomeneme minutou ticha na ty, kteří nás již opustili. Nejstarší členka má 95 let, ale je zde i 20 členů, kteří překročili 80 a rádi občas přijdou a popovídají si s bývalými spolupracovníky. Mezi nejstaršími a nejmladšími seniory je již rozdíl jedné generace a podle toho se také musí připravit plán pro jejich aktivity, aby měl každý možnost si vybrat podle svého zájmu a zdravotního stavu. Mimo plán je pak navíc možno navštěvovat divadelní představení, bazén, nebo hudební odpoledne, kde hrají naši senioři k poslechu. Kdo chce má možnost si společně s hudebníky zazpívat své oblíbené písničky. Naše seniorky si mezi sebou vyměňují recepty, ale také přečtené časopisy a knihy. Výbor seniorů se snaží, aby ti kteří mají zájem cestovat a vzájemně se setkávat v kolektivu nemuseli vyhledávat akce tzv. šmejdů a nenaletěli podvodníkům jenom proto, že jim někdo nabídl možnost cestovat a promluvit si s vrstevníky.
V posledních letech bylo naše sdružení seniorů ohodnoceno Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje za příkladnou činnost jako jedno z nejlepších různými oceněními pro naše seniory.
Předsedkyně sdružení seniorů OSŽ Ostrava hl.n.
MAJOLOVÁ Radmila

Životní jubileum Ing. Miroslava Klimeše

Členská schůze v měsíci únor 2023

Pravidelná schůzka seniorů

Vážené dámy a vážení pánové, členové sdružení OSŽ – senioři.

V zastoupení předsedkyně Radmily Majolové si vás dovoluji upozornit, ale hlavně pozvat, na druhou členskou schůzi našeho sdružení, která se koná 28.2.2023 (tedy poslední úterý v měsíci), od 9.00 hod na místě obvyklém v zasedacím sále OTU v Ostravě-Přívoze.
S tímto programem:
  1. Přivítání
  2. Blahopřání oslavencům
  3. Zhodnocení proběhlých akcí v měsíci únoru 2023
  4. Informace k plánovaným akcím v měsíci březen, duben a květen 2023 včetně přihlášek
  5. Zaplacení členských příspěvků

Využíváme této příležitosti, abych jste vzali na vědomí, že pozvánky na všechny plánované akce v těchto měsících již jsou uloženy na tomto webu k tisku. Zároveň i Plán práce na letošní rok. Na všechny akce budou brány přihlášky.

S pozdravem zůstává a na setkání s vámi se všemi se těší

Josef Juřeník a další členové výboru sdružení

UPOZORNĚNÍ !!!

Upozornění: cestování s In Kartou s aplikací železniční průkazka na Slovensko
Před jízdou na Slovensko si vždy ověřte u pokladní přepážky ČD s UNIPOK, zda má vaše In Karta s aplikací železniční průkazka aktualizovaná data v čipu karty.

V případě, že data nebudou aktualizována, železniční průkazka nebude ve vlacích ZSSK k bezplatné jízdě uznána.

Žádost o případný návratek zaplaceného jízdného bude v takovém případě zamítnut.

Plán schůzí, akcí a výletu zde ke stažení:

výbor seniorů OSŽ


Informace pro jednání výboru

Na svém pravidelném zasedání v měsíci prosinci 2022 a mimořádném na začátku ledna 2023 výbor připravuje Plán akcí na rok 2023.

Pro zpracování nového plánu žádáme členy o zaslání návrhu akcí, které máme zařadit na příští rok.

za výbor seniorů OSŽ
předseda Majolová Radmila

Upozornění

V sekci Jízdní výhody Opatření k výdeji jízdenek s prodlouženou platností průkazů FIP rok 2021.

Doplněn - Vzájemné uznávání jízdních výhod ČD - ZSSK, vznik nové společnost LKA v Polsku a její zařazení do FIP.

Šotola Jaroslav

Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava