První členská schůze

První letošní schůzka seniorů

se uskuteční 25.ledna 2022 v sále v Ostravě Přívoze.

S tímto programem:

  1. Přivítání
  2. Blahopřání oslavencům
  3. Informace k plánovaným akcím v měsíci únor a březen 2020
  4. Platba členských příspěvků na rok 2022

Naše členská schůze se může uskutečnit za dodržení všech předepsaných epidemiologických opatření - všichni musí splňovat O-N, maximální počet seniorů 100, u stolu maximálně 4 osoby, po celou dobu používat respirátor.

výbor seniorů OSŽ

Plán akcí:Plán akcí na rok 2022

Informace z jednání výboru

Na svém pravidelném zasedání v měsíci prosinci 2021 a mimořádném na začátku ledna 2022 výbor připravil Plán akcí na rok 2022.

za výbor seniorů OSŽ

předseda Majolová Radmila

Upozornění

V sekci Jízdní výhody Opatření k výdeji jízdenek s prodlouženou platností průkazů FIP rok 2021.

Doplněn - Vzájemné uznávání jízdních výhod ČD - ZSSK, vznik nové společnost LKA v Polsku a její zařazení do FIP.

Šotola Jaroslav

O nás

V březnu 1990 bylo v železniční stanici Ostrava hl. n. založeno sdružení bývalých železničářů jako dílenský výbor závodního výboru OSŽ.
Mezi zakládajícími členy byl i první předseda tohoto sdružení, který se dožil v letošním roce 89 let, pan Přibyla Vladislav. Několik dalších členů prvního výboru sdružení seniorů již nežije, ale svou prací a příkladem si vychovali své nástupce a v současnosti pracuje výbor v devítičlenném složení.
Plán práce na celý rok dopředu je vypracován vždy v prosinci a v lednu jej obdrží každý senior sdružení, který o to má zájem. Na rok je naplánováno 32 až 35 různých akcí a zájezdů. Každý měsíc se pak senioři scházejí vždy poslední úterý v měsíci a to v průměru 130 členů, aby zhodnotili akce, které se uskutečnily a dozvěděli se i propozice na další akce nejméně měsíc dopředu. Současně popřejeme všem, kteří v daném měsíci slaví narozeniny a také vzpomeneme minutou ticha na ty, kteří nás již opustili. Nejstarší člen má 94 let, ale je zde i 10 členů, kteří překročili 80 a rádi občas přijdou a popovídají si s bývalými spolupracovníky. Mezi nejstaršími a nejmladšími seniory je již rozdíl jedné generace a podle toho se také musí připravit plán pro jejich aktivity, aby měl každý možnost si vybrat podle svého zájmu a zdravotního stavu. Mimo plán je pak navíc možno navštěvovat divadelní představení, bazén, nebo hudební odpoledne, kde hrají naši senioři k poslechu. Kdo chce má možnost si společně s hudebníky zazpívat své oblíbené písničky. Naše seniorky si mezi sebou vyměňují recepty, ale také přečtené časopisy a knihy. Výbor seniorů se snaží, aby ti kteří mají zájem cestovat a vzájemně se setkávat v kolektivu nemuseli vyhledávat akce tzv. šmejdů a nenaletěli podvodníkům jenom proto, že jim někdo nabídl možnost cestovat a promluvit si s vrstevníky.
V posledních čtyřech letech bylo naše sdružení seniorů ohodnoceno Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje za příkladnou činnost jako jedno z nejlepších různými oceněními pro naše seniory.
Předs.sdružení seniorů OSŽ Ostrava hl.n.
ČIKLOVÁ Helena

Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava