Obnovení činnosti

OPĚT BUDEME MÍT SCHŮZKY SENIORŮ

první se uskuteční 29.června 2021 v 9.00 hod v sále v Přívoze

Pokud se situace nezmění bude nutné na této akci dodržovat předepsaná opatření. Proto roušky s sebou a pro případ kontroly i potvrzení o očkování.
VĚŘÍME, že většina seniorů je již naočkována na COVID19.
Na schůzi budou provedeny volby nového výboru, je připraven plán na zbytek roku 2021, který je uložen u členské schůze 29.6.2021

JE PROTO TŘEBA , ABY PŘIŠLO CO NEJVÍCE ČLENŮ

srdečně zve
výbor seniorů OSŽ

Plán akcí:Plán akcí na rok 2021

Informace z jednání výboru

UPOZORNĚNÍ
s ohledem na současnou situaci v šíření COVIDI-19

Na prosincovém zasedání výboru byl vypracován Plán akcí v roce 2021 z důvodů současné koronavirové je až do odvolání pozastaven. V případě uvolnění situace bude činnost opět obnovena a plán ihned zveřejněn a rozeslán -emailem.

Kdo bude chtít uhradit členské příspěvky na rok 2021 má možnost na ZV u p. Turkové od 8:00 do 12:00 mimo středu.

za výbor seniorů OSŽ

předseda ČIKLOVÁ Helena

Upozornění

V sekci Jízdní výhody Opatření k výdeji jízdenek s prodlouženou platností průkazů FIP rok 2021.

Doplněn - Vzájemné uznávání jízdních výhod ČD - ZSSK, vznik nové společnost LKA v Polsku a její zařazení do FIP.

Šotola Jaroslav

O nás

V březnu 1990 bylo v železniční stanici Ostrava hl. n. založeno sdružení bývalých železničářů jako dílenský výbor závodního výboru OSŽ.
Mezi zakládajícími členy byl i první předseda tohoto sdružení, který se dožil v letošním roce 89 let, pan Přibyla Vladislav. Několik dalších členů prvního výboru sdružení seniorů již nežije, ale svou prací a příkladem si vychovali své nástupce a v současnosti pracuje výbor v devítičlenném složení.
Plán práce na celý rok dopředu je vypracován vždy v prosinci a v lednu jej obdrží každý senior sdružení, který o to má zájem. Na rok je naplánováno 32 až 35 různých akcí a zájezdů. Každý měsíc se pak senioři scházejí vždy poslední úterý v měsíci a to v průměru 130 členů, aby zhodnotili akce, které se uskutečnily a dozvěděli se i propozice na další akce nejméně měsíc dopředu. Současně popřejeme všem, kteří v daném měsíci slaví narozeniny a také vzpomeneme minutou ticha na ty, kteří nás již opustili. Nejstarší člen má 94 let, ale je zde i 10 členů, kteří překročili 80 a rádi občas přijdou a popovídají si s bývalými spolupracovníky. Mezi nejstaršími a nejmladšími seniory je již rozdíl jedné generace a podle toho se také musí připravit plán pro jejich aktivity, aby měl každý možnost si vybrat podle svého zájmu a zdravotního stavu. Mimo plán je pak navíc možno navštěvovat divadelní představení, bazén, nebo hudební odpoledne, kde hrají naši senioři k poslechu. Kdo chce má možnost si společně s hudebníky zazpívat své oblíbené písničky. Naše seniorky si mezi sebou vyměňují recepty, ale také přečtené časopisy a knihy. Výbor seniorů se snaží, aby ti kteří mají zájem cestovat a vzájemně se setkávat v kolektivu nemuseli vyhledávat akce tzv. šmejdů a nenaletěli podvodníkům jenom proto, že jim někdo nabídl možnost cestovat a promluvit si s vrstevníky.
V posledních čtyřech letech bylo naše sdružení seniorů ohodnoceno Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje za příkladnou činnost jako jedno z nejlepších různými oceněními pro naše seniory.
Předs.sdružení seniorů OSŽ Ostrava hl.n.
ČIKLOVÁ Helena

Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava