Polský Těšín

Zhodnocení zájezdu do polského Těšína.

Ve středu 25. října 2023 jsme se vydali navštívit rozdělené město a to polský Těšín. Účastníci přijeli do Českého Těšína různými vlaky a proto byl sraz seniorů podchodu vlakového nádraží. Po přivítáni jsme se pomalým pochodem vydali přes most Svobody na polskou stranu města. Prošli jsme přes těšínské Benátky k studně Tří bratří. Tady jsme si vyslechli legendu o vzniku Těšína a dále jsme pokračovali k farnímu kostelu sv. Máři Magdalény, který jsme si prohlédli. Na těšínském náměstí jsme si prohlédli nejvýznamnější stavby jako je radnice, hotel U zeleného jelena a zrekonstruovaný Národní dům. Procházkovým tempem jsme přešli přes starý trh k Muzeu Těšínského Slezska, které se nachází v Larischově paláci z 18.století. Toto muzeum založil v roce 1802 jezuitský kněz Leopold Šeršnik nejvýznamnější představitel osvícenství v Těšínském Slezsku. Prohlídka muzea byla s velmi upovídanou průvodkyní v polském jazyce což některým seniorům dělalo trochu problémů.

Po prohlídce muzea jsme si dali odpočinek na zákusek a kávu. Po občerstvení jsme pokračovali ulicí Dlouhou k Německému domu, kde dnes je Městská knihovna. Po cestě jsme si prohlédli i připomínky na jedinou tramvajovou trasu, která vedla přes náměstí až k vlakovému nádraží nyní na české straně. Přes bývalý zelný trh jsme přišli na divadelní náměstí, kde jsme navštívili expozici staré Šeršnikovy knihovny. Závěr prohlídky města byl na Zámeckém vrchu, kde jsme si prohlédli románskou rotundu, která je nejstarší ve Slezsku. Na závěr jsme vystoupali na Piastovskou věž odkud byl nádherný rozhled na obě města Cieszyn a Český Těšín. Mostem Přátelství jsme se vrátili na českou stranu, kde jsme ukončili naše putování. Část seniorů neodolala a vrátila se na tržnici na nákupy, ale většina odjela domů. Celou cestou nás provázela paní Šotolová, která měla nachystány podrobnosti k jednotlivým místům zastavení. Této vycházky se zúčastnilo celkem 29 seniorů našeho sdružení.

Vedoucí zájezdu: Ing Šotola Jaroslav

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 08. 01. 2024 16:39:01
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava