Darkovičky

„ Pochod po linii čs. opevnění z Darkoviček do Kozmic“, ze dne 26.4.2023.

Uvedeného dne, za chladného a větrného počasí (ráno +3 až +4 °C), ale během dopoledne až +11 stupňů celsia), se uskutečnila plánovaná turistická akce výboru seniorů při ČD OSŽ Ostrava zaměřená na poznání pěchotních pevnostních staveb čs. pohraničí, budovaných našimi předky k ochraně státní hranice před hitlerovským Německem, spojená s pohybem po trase v otevřeném terénu i lesem, kde se nachází pevnostní stavby.

Na akci, na kterou jsme přijeli autobusy číslo 280 z Ostravy (v cca 8.11 až 8.15 hod) a 291 z Hlučína, se sešlo celkem 30 účastníků, z čehož bylo 28 členů sdružení OSŽ Ostrava DV 7 a taky hosté: 1 členka sdružení z Opavy a 1 členka z Ova Jih.

Po příjezdu a výstupu na zast Darkovičky bunkry v 8.46 hod, jsme se vydali na cíl první části akce a to byla prohlídka Areálu čs. opevnění (ve správě SZM v Opavě), tedy expozice v pěchotní stavbě, bunkru, Alej. Podrobným výkladem (společně 15 minut a poté 45 minut uvnitř expozice každá skupina zvlášť) průvodce jsme byli seznámeni s místní historií budování a účelem pěchotního srubu při ochraně hranic. Protože nás bylo moc, tak jsme se museli rozdělit na dvě 15-cti členné skupiny. Tím jsme nabrali oproti plánu 40-ti minutové zpoždění.

Po prohlídce tohoto areálu jsme se vydali otevřeným terénem, kolem pevnostní stavby Orel na druhou část, cíl našeho putování, a to byla prohlídka pěchotního srubu Jaroš, který je ve správě amatérských nadšenců, ale zapálených vlastenců, kteří budování expozice věnují všechen svůj volný čas. I zde byl velmi podrobný a fundovaný výklad historie a fungování tohoto zařízení.

Po prohlídce tohoto zařízení jsme se konečně dostali i do lesního prostředí, kde jsme procházeli kolem dalších pevnostních staveb (František, Signál, Ve vysokém lese), které byli součástí hraničního opevnění. Při pohybu po převážně lesních cestách, pěšinách a v terénu, ale i po silnici, nám cesta ubíhala a po krátké přestávce před opuštěním lesního prostředí v krytém přístřešku, jsme nabrané zpoždění srovnali a vydali se do cíle cesty a to Restaurace v KD Kozmice, kde jsme dorazili v cca 13 hodin. Zpoždění jsme srovnali i díky tomu, že oproti stanovené trase jsme tuto trochu zkrátili a minuli jsme tři pevnostní stavby Bor, Dvoják horní a Dvoják dolní.

Po ukončení turistického pochodu v restauraci, rozdání účastnických diplomů, jsme si mohli objednat jídlo, pití a chvíli i besedovat.

Po krátkém zhodnocení této akce, jsme postupně odjížděli MHD, (busy) nebo vlakem ze zast. Kozmice zpět do Hlučína a po přestupu do Ostravy na zastávku MHD Křižíkova.

Díky nakonec počasí (nepršelo, byť bylo chladno a v otevřeném terénu dost větrno) a dobré náladě lze akci hodnotit jako úspěšnou. Oceňuji zejména, že i účastníci s menším omezením, resp. podporou (tyčky na nordic walking) zvládli celou více jak 9-ti kilometrovou trasu bez jakýchkoliv problémů.

Hodnocení sestavil: Josef Juřeník

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 04. 05. 2023 19:14:05
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava