Orientační pochod přes Landek

„ Jarní orientační pochod přes Landek“, ze dne 29.3.2023.

Uvedeného dne, za pěkného jarního počasí (ráno chladno kolem nuly, ale během dopoledne až +13 stupňů celsia), se uskutečnila plánovaná sportovně-turistická akce výboru seniorů při ČD OSŽ Ostrava zaměřená na pohyb lesem, Národní přírodní památkou Landek, se startem pochodu na zastávce MHD Hornické muzeum v Petřkovicích a cílem pochodu, Restaurací a penzionem Staré nádraží v Petřkovicích. Cílem bylo po cestě opět přesně určovat místa, kde se podle mapy pro OB výprava zastavovala, vždy ze tří možných variant. Soutěžilo se ve skupinkách dvou až tří lidí. K dispozici měli účastníci mapu pro OB s názvem Landek v měřítku 1:75000 (1 cm na mapě = 75 metrům ve skutečnosti) a ekvidistancí 5 metrů. Přitom účastníci obdrželi komentované informace o největších pamětihodnostech lokality, zejména z historie těžby uhlí na Landeku.
Na akci, na kterou jsme přijeli autobusem MHD číslo 56 ze zastávky Křižíkova, kde byl sraz, se dostavil neočekávaný počet celkem 43 účastníků, z čehož bylo 21 členů sdružení OSŽ Ostrava DV 7 (když během úterní schůze, úterního odpoledne a večera a středy rána se odhlásilo 12 původně přihlášených členů sdružení) a celkem 22 členů z jiných seniorských organizací železničních i neželezničních z celého Ostravska a okolí (z Poruby, Bohumína, Opavy, Studénky).
Na pochod po přivítání a rozdání map a nezbytné instruktáži jsme se v 9.00 hod vydali na trasu (cca 4 km) se šesti kontrolními stanovišťmi.
Při pohybu po převážně zpevněných cestách, ale taky částečně po lesních cestách, pěšinách a v terénu a po silnici, účastníci pochodu byli prověřováni, jak dovedou mapové zobrazení srovnat s realitou v terénu. Někteří se s tím vypořádali velmi dobře, někteří si to zopakovali a upevnili si své znalosti ze školních let. Úspěšné označení místa zastavení na mapě bylo zaznamenáno u těch, kteří byli nejrychlejší v úsudku s označením místa zastavení.
Po ukončení pochodu a předtím po výstupu na nejvyšší bod pochodu, rozhlednu na Landeku na dávném hradisku, jsme sešli do Petřkovic do restaurace Staré nádraží, kde jsme si mohli objednat jídlo, pití a chvíli i besedovat.
Po krátkém zhodnocení této akce v salonku restaurace, předání účastnických diplomů, sladkostí (věnovaných výborem), a medailí třem nejúspěšnějším, jsme postupně odjížděli MHD, busem číslo 52 ze zast. Šilhéřovická, postupně v 11.46, 12.16 a 12.46 zpět do Ostravy na zastávku MHD Křižíkova, kde byl sraz před odjezdem na start pochodu nebo na zastávku v Parku Boženy Němcové, kde nastupovali a pak i vystupovali přespolní účastníci.
Díky počasí, výborné dohlednosti (bylo vidět z rozhledny celé panorama Beskyd) a dobré náladě lze akci hodnotit jako úspěšnou i když budu muset dodatečně namnožit účastnické diplomy a tyto rozeslat a rozdat na dubnové schůzi těm, na které se nedostalo. Oceňuji zejména, že i účastníci s omezením (francouzské hole nebo tyčky nordic walking) zvládli i krátký exponovaný výstup na hradisko.

Vedoucí: Ing Josef Juřeník

Foto z akce:

Přidáno / naposledy upraveno: 04. 05. 2023 18:54:05
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava