Praha - Průhonice

Zájezdy seniorů Ostrava hl.n. do Prahy dne 4. a 11.května 2022

Senioři Ostrava hl.n. se po dvouletém odkladu ovlivněném hygienickými opatřeními vydali na jednodenní zájezd do Prahy k plánované prohlídce rozkvetlého Průhonického parku a následně i k prohlídce Památníku osvobození na vrchu Vítkov. Vzhledem k vyššímu zájmu a omezené kapacitě u této akce byly uskutečněny dva stejné zájezdy v týdenním intervalu za stejných podmínek i programu.
V obou případech čekalo na seniory krásné počasí a bezproblémová jízda rychlým spojením do Prahy. Pak již jen na metro a místní autobus a návštěva vyhlášeného Průhonického parku s krásným, i když nepřístupným zámkem mohla začít. Po zhruba 3 km procházce chvíle posezení u stánku s občerstvením a poté přejezd autobusovou dopravu na Žižkov k obědu. Po obědě v místní restauraci „U rohatejch“ pěší přesun na vrch Vítkov k Památníku osvobození s krásnými výhledy na centrální část Prahy. Následoval krátký ,poněkud prudší sestup na těleso bývalé hlavní příjezdové železniční trati do Prahy hl.n., která byla přeměněna na cyklostezku. Pak již jen přechod k hlavnímu nádraží, nástup do expresu a jízda do domovů, která se vlivem výluk protáhla asi o půl hodiny .Přes tuto malou nepříjemnost u účastníků zájezdu zůstaly pěkné zážitky .

Vedoucí zájezdu ing. Miroslav Klimeš


Přidáno / naposledy upraveno: 13. 09. 2022 16:00:09
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava