Orientační pochod Šilheřovice

Jarní orientační pochod přes Šilheřovický les“, konaný 23.3.2022.

Uvedeného dne, za pěkného jarního počasí, se uskutečnila plánovaná sportovně-turistická akce výboru seniorů při ČD OSŽ Ostrava zaměřená na pohyb lesem mezi Penzionem a restaurací Staré nádraží v Petřkovicích a Kavárničkou Meedoo v zámeckém areálu a parku Šilheřovice. Cílem bylo po cestě co nejpřesněji určovat místa, kde se podle mapy pro OB výprava zastavovala. Soutěžilo se ve skupinkách dvou až pěti lidí. K dispozici měli účastníci výsek mapy pro OB v měřítku 1:10000 (1 cm na mapě = 100 metrům ve skutečnosti) a ekvidistancí 5 metrů.

Na akci, autem, ale hlavně autobusy MHD, se dostavil neuvěřitelný počet celkem 52 účastníků, z čehož bylo 21 členů a rodinných příslušníků členů sdružení OSŽ a celkem 31 členů z jiných seniorských organizací z celého Ostravska a okolí (z Poruby, Ostravy Jihu, Opavy, Paskova).

Na pochod po občerstvení v restauraci Staré nádraží a rozdání map a nezbytné instruktáži jsme se v 9.45 hod vydali na trasu s osmi kontrolními stanovišťmi.

Při pohybu po převážně zpevněných cestách, ale taky částečně po lesních cestách, pěšinách a v terénu a po silnici, účastníci pochodu byli prověřováni jak odpovídá mapové zobrazení realitě v terénu. Někteří se s tím vypořádali velmi dobře, někteří si to zopakovali a upevnili si své znalosti ze školních let. Úspěšné označení místa zastavení na mapě bylo hodnoceno, bodováno. Ze začátku byly chyby, postupem doby téměř všichni byli úspěšní.

Po ukončení pochodu a předtím po průchodu golfovým areálem, jsme všichni skončili v kavárničce Medoo u zámku Šilheřovice, kde jsme mohli ochutnat výrobky z medu.

Po krátkém zhodnocení této akce před kavárničkou jsme po 12,30 hodině vyrazili na autobusovou zastávku v Šilheřovicích na cestu zpět do Ostravy a do svých domovů.

Vedoucí zájezdu: Josef Juřeník

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 25. 04. 2022 12:39:04
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava