Hrubý Rohozec

Ve středu 22.září se uskutečnil kombinovaný zájezd vlak - autobus na zámek Hrubý Rohozec. Zájezdu se zúčastnilo 42 seniorů z našeho sdružení. Po cestě vlakem do Turnova nás čekal autobus, který s námi odjel k zámku Hrubý Rohozec. Po prohlídce jsme odjeli do Železného Brodu, kde jsme poobědvali. Po obědě jsme navštívili Městské muzeum s expozicí věnovanou sklářství v regionu a minimuzeum skleněných betlémů. Zpáteční cesta byla poznamenána mimořádnou událostí na trati, ale s rychlým a profesionálním zásahem hasičů Pardubického a Hradeckokrálového kraje jsme v Pardubicích mohli přestoupit na poslední vhodný vlak směrem na Ostravu. I přes potíže na zpáteční cestě se všem zúčastněným zájezd líbil.
Poděkování patří vedoucímu zájezdu Ing. Miroslavu Klimešovi

Několik fotografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 23. 10. 2021 17:33:10
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava