Ze Zátiší do Zátiší

„ Jarní orientační pochod ze Zátiší do Zátiší“, konaný 11.3.2020.

Uvedeného dne se uskutečnila plánovaná sportovně-turistická akce výboru seniorů při ČD OSŽ Ostrava zaměřená na pohyb lesem v katastru obce Budišovice mezi Zátiším a Budišovicemi s návštěvou břidlicových lomů v Budišovicích s cílem po cestě co nejpřesněji určovat místa, kde se podle mapy pro OB výprava nachází. Soutěžilo se ve skupinkách dvou až pěti lidí. K dispozici měli účastníci mapu pro OB s názvem Budišovice v měřítku 1:10000 (1 cm na mapě = 100 metrům ve skutečnosti) a ekvidistancí 5 metrů.

Na akci se dostavilo i přes oblačné počasí celkem 22 členů a rodinných příslušníků členů sdružení, z nichž byli 2 hosté.

Při pohybu po převážně zpevněných cestách, ale taky částečně po lesních cestách, pěšinách a v terénu, a taky v obecní zástavbě po silnici účastníci závodu byli prověřováni jak odpovídá mapové zobrazení realitě v terénu. Někteří se s tím vypořádali velmi dobře, někteří si to zopakovali a upevnili si své znalosti ze školních let. Úspěšné označení místa zastavení na mapě bylo hodnoceno, bodováno. Ze začátku byly chyby, postupem doby téměř všichni byli úspěšní.

Při průchodu Budišovicemi jsme navštívili soukromé muzeum Ing. Jiřího Pchálka, kde jsme obdrželi informace o lomech, obci a taky nám bylo zdarma nabídnuto občerstvení, což bylo velké překvapení pro celou výpravu.

Po krátkém zhodnocení této akce v Penzionu a restauraci Hotelík, kde jsme měli start i cíl akce, rozdání účastnických diplomů, které mají připomínat odhodlání s jakým šli účastníci do lesa, předání drobných cen a diplomů nejlepším třem v každé kategorii a občerstvení, jsme po 14 hodině vyrazili na výchozí zastávku tramvaje č.5 zpět do Ostravy a do svých domovů.

V Ostravě-Výškovicích, 12.03.2020 Hodnocení provedl: Josef Juřeník

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 12. 07. 2020 14:32:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava