Dvě muzea

Z muzea do muzea

Dne - 6.11.2019 - se sešlo 14 seniorů a jedna žačka, která nemohla jít do školy z důvodů stávky učitelů a to na náměstí Svatopluka Čecha, aby společně navštívili nejprve Hasičské muzeum. Zde nás přivítal jeden pracovník muzea, který nám nejprve promítnul film o práci hasičů. Průvodce muzea nás zavedl do prostor horní části muzea, kde byly exponáty památkového charakteru a pak jsme přešli do spodní části muzea, kde je umístěna hasičská technika a ukázka jejího vývoje v průběhu let. Prohlídka hasičského muzea se všem líbila. Následně jsme se přemístili do Železničního muzea, kde nás čekali průvodci - naši senioři-, aby svým kolegům předvedli hlavně nové exponáty, které byly v tomto měsíci zařazeny do expozice muzea. Senioři tak mohli zavzpomínat na to, jak před desítkami let pracovali v provozu.

Helena Čiklová

Několik fotografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 02. 07. 2020 15:15:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava