Slavkov u Brna

Dne 30.května 2018 se uskutečnil kombinovaný zájezd do Slavkova u Brna po stopách "Bitva tří císařů".
Nejprve jsme na navštívil památník na kopci Žurav, odkud císař Napoleon řídil slavnou bitvu. Zde je jednoduchý památník s reliefem plánu bitvy.
Odtud naše cesta vedla do obce Prace k památníku Mohyle míru.
Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní "místo světla", memento válek. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem jsme shlédli netradičně pojatou multimediální expozici „Bitva tří císařů.
Dále jsme jeli do Slavkova, kde jsme chutně poobědvali a posilněni jsme navštívili místní zámek. Tady jsme prohlédli jižní křídlo zámku s historickými sály - sálem, kde Napoleon podepsal příměří po vyhrané bitvě. Vyvrcholení byla zámecká kaple Povýšení sv.kříže.

Po prohlídce jsme se přesunuli do Vyškova na vlak.

Tento zájezd se všem 38 seniorům líbil a za skvělou přípravu a organizaci patří organizátorce paní Květě Vysloužilové velké poděkování.

Několik fotografií z této akce:

Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:17:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava