Častolovice + Holice

15. květen 2024 od 06:00 do 18:00, počet 0 z 40 (pro potvrzení účasti na události se prosím přihlašte)

Základní organizace OSŽ Ostrava – DV 7 – senioři, pořádá pro své členy a rodinné příslušníky, bývalé zaměstnance ČD, ČDC a SŽ Ostrava a taky pozvané vlakový zájezd do

„Zámku Častolovice a do Afrického muzea Dr. Emila Holuba“

Datum: středa 15.5.2024 – zájezd vlakem (z Ostravy do Častolovic). Ale pozor se čtyřmi přestupy (!), z nichž tři budeme absolvovat i při cestě zpět. Zámek, jehož historie sahá až do 13. století, kdy zde stávala vodní tvrz, prošel několika změnami vlastníků a několika přestavbami. V druhé polovině 19. stol. byla část zámku přestavěna v novogotickém slohu a byl založen anglický park. Na začátku 20. stol. byly novogotické prvky ze zámku odstraněny, aby tak opět vynikla jeho původní renesanční podoba. Po II. Svět. válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do r. 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem. V r. 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové (88 let), která na zámku žije a stále pracuje na jeho správě a zvelebování.

Doprava a program: tam vlakem IC 546 Ostravan (odj. z Č.Těš. v 5:20, z Kar. v 5:35, z Bi v 5:53, z OH v 6:02, z O.-Svinova v 6:10 hod – nástup vedoucího zájezdu, ze Stu v 6:21, ze Such v 6:29, z Hran. v 6:47). Příj. do Častolovic zast. v 9:45 hod. Když budeme čtyřikrát přestupovat v Ústí nad Orlicí město (8:09 x 8:14), v Chocni (8:33 x 8:39), v Týništi n. Orlicí (9:00 x 9:31) a v Častolovicích (9:40 x 9:43). Vystoupíme v Častolovicích zast. a pěšky projdeme zámeckým parkem (cca 700 metrů), když si při procházce prohlédneme zámecký altán gloriet, zámeckou oboru s bílými daňky, růžovou a vodní zahradu s rozmanitými cizokrajnými druhy dřevin.

Vstup do zámku máme rezervovaný na 10:15 hod a je v něm prohlídka expozic (trvá asi 60 minut); ta je pro hromadný zájezd seniorů 65+ ve výši 110,-Kč /osobu. Po prohlídce posedíme v zámecké kavárně a restauraci, kde od 11:15 do 12:00 hod lze si dát i oběd. Po posezení v kavárně ve 12:00 hod odchod na nádraží v Častolovicích (pěšky 1,2 km, 15-20 minut) kde ve 12:20 hod odjedeme vlakem do Holic přes Týniště nad Orlicí (12:28 x 13:01), Choceň (13:21 x 13:38) a Moravany 13:59 x 14:02) (třikrát přestup !!!). Příjezd do Holic ve 14:14 hod. Pěšky do Afrického muzea Dr. Emila Holuba (cca 700 m, 10 minut). Zde máme rezervovaný vstup, za seniora 65+ ve výši 30,-Kč/osobu a čas na prohlídku od 15:00 hod do 16:00 hod. Zpět z Holic os. vlakem s odj. v 16:43 hod. Po přestupování v Moravanech (16:55 x 16:59) a České Třebové (17:55 x 17:59), odkud pojedeme EC 145 Ostravan (příj. v 19:16 do Hra., v 19:43 do O.Sv., v 19:53 do OH, v 20:02 do Bi, 20:11 do Kar., 20:25 do Č.Těš.).

Na zájezd, který je limitovaný počtem 30 účastníků, bude vybírána záloha 150,-Kč, ze které bude hrazeno vstupné do zámku a do muzea a za služby průvodce po parku, kterého jsem si vyžádal. Případný oběd v zámku bude v ceně cca 160-180,-Kč a zájemci o druh jídla budou dotazováni při přihlašování na zájezd, ale budou si ho hradit sami. Týden před zájezdem, po uzavření přihlášek, budete seznámeni s nabídkou jednotného jídla. Objednání jídla není však podmínkou.

Účastníci zájezdu si musí zakoupit jízdenky (pokud nemají režijku) nebo místenky (pokud se pro ně rozhodnout) na místenkové vlaky individuálně sami. Všechny vlaky, kterými se budeme přepravovat jsou dopravce České dráhy. Při cestě z O.-Svinova projde vedoucí zájezdu celý vlak.

Informace a závazné přihlášky: Josef Juřeník – 602785092, e-mailem: jurenik@volny.cz

Termín pro přihlášení a složení zálohy na akci: do 30.4.2024 (kvůli potvrzení počtu rezervovaných vstupenek) na členské schůzi sdružení. Později jen po projednání s organizátorem zájezdu.

Pozvánka k tisku:

Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava