Moravský kras po druhé

Ve středu 17.května se uskutečnil kombinovaný zájezd vlak - autobus po druhé do Moravského krasu - tentokráte jsme navštívili Sloupsko-sošuvské jeskyně, kde jsme absolvovali kratší méně náročnou trasu jen v sloupké části. I tak se bylo naco koukat. Konec prohlídky byl v jeskyni "Kůlna", kde probíhá archeologický průzkum. Oběd jsme měli zajištěný v Křtinách v restauraci U Farlíků. Po chutném obědě jsme odjeli k jeskyni Výpustek, kde jsme před vlastní prohlídkou si prohlédli nově vytvořenou expozici věnovanou Moravskému krasu. První část jeskyně byla předělána armádou na velitelské stanoviště a další část za války sloužila jako podzemní továrna pro wermacht a po válce jako muniční sklad. Provázející průvodkyně nás podrobně a poutavě seznámila s celou historií a jednotlivými místnostmi a prostory v jeskyní části. Po skončení prohlídky jsme velmi rychle ujížděli do Brna, kde jsme taktak stihli vlak v 16:02.

Za velmi zdařilí zájezd děkujeme vedoucímu Ing. Josefu Juřeníkovi.

Několik fotografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:25:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava