JE Dukovany

Dne 12. dubna 2017 se uskutečnil kombinovaný zájezd vlak - autobus do Dukovan. Hned po příjezdu do Brna došlo k první změně - vzhledem k probíhající výluce jsme dál pokračovali autobusem. Jako první jsme navštívili hadcovou step v Mohelně. i přes pochmourné počasí byl odtud pěkný výhled na obzoru na JE Dukovany, údolní hráz Mohelno a ostrý zákrut koryta řeky Jihlava. V JeD jsme navštívili informační centrum, kde jsme byli seznámeni s historií ČEZ a jaderné elektrárny včetně popisu výroby elektrické energie v JeD. po shlédnutí dvou filmů jsme si prohlédli exponáty a modely Jaderné elektrárny. po ukončení prohlídky jsme pokračovali na přečerpávací elektrárnu Dalešice, která louží hlavně jako zásobník vody pro JeD a k vyrovnávání špiček a výkyvů v přenosové soustavě. Zde jsme nás seznámili s výstavbou této přehrady a měli jsme možnost navštívit i vntřek této hráze od strojovny až po kořen hráze k přívodním potrubím jednotlivých turbín a k odvodu do koryta. Celá tato exkurze byla velmi zajimavá a poutavá, že se značně protáhla a měli jsme co dělat bychom stihli zpáteční vlak v Brně.
Za zajištění tohoto zájezdu patří velké poděkování Ing. Josefu Juřeníkovi.

Tady je odkaz na filmy promítané v infocentru JeD:

Blackout

Jaderná el.Dukovany

Několik fotografií z akce:


Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:24:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava