Náměšť na Hané

Ve středu 29.června se uskutečnil zájezd do Náměště na Hané. Odjeli jsme Ostravy rychlíkem J.Perner s malým zpožděním asi v 8:35 hod, jelikož jsme měli v Olomouci dost času tak nám to ani nevadilo. Jiní si dali kafe či pivo a zbytek jen tak prohlížel okolí železniční stanice v 10:31 hod nás odvážel regionální vláček směrem na Drahanovice. V Náměšti na Hané jsme vystoupili z vlaku a dali se lipovou alejí směrem k zámku. Zde si senioři nejprve nakoupili upomínkové předměty a pak se rozdělili do dvou skupin. První šla na prohlídku zámku ve 12 hod a druhá pak o 15 minut později. Obě průvodkyně nám zajímavě podaly hisrorii zámku a jeho vystavených předmětů. Na závěr jme jim poděkovali a dostali ještě publikaci Haná. Občerstvení v zámecké restauraci si pak dal každý dle své chuti.
Výlet se všem líbil a počasí nám přálo bylo nás celkem 36 seniorů

zde je několik fotografií


Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:31:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava