Vlašim

Ve středu 22.června 2016 se uskutečnil kombinovaný zájezd vlak - autobus, jako druhý zájezd po stopách "Starých pověstí českých", na horu Blaník a do Vlašimi. Zájezdu se zúčastnilo celkem 40 seniorů. Po vystoupení z vlaku v Praze jsme pokračovali autobusem do Louňovic pod Blaníkem. Cestu autobusem nám zpříjemnila paní Květa Vysloužilová vyprávěním bájí a pověstí, které se vážou k bájné hoře Blaník. Z parkoviště za vesnicí jsme se vydali vzhůru. Část odvážlivců se vydala přímo do kopce po červené značce označené pro zdatné, ostatní stoupali pomalu po vrstevnici. Na vrcholu stojí krásná dřevěná rozhledna ve tvaru husitské hlásky. Mnozí z nás vystoupali po 107 schodech nahoru, aby se rozhlédli po kraji. Potom jsme se přesunuli do Vlašimi na výborný oběd. Po obědě jsme si prohlédli paraZOO, což je unikátní expozice volně žijících živočichů ČR, kteří pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěny zpět do volné přírody. Poté jsme se prošli městem. Všichni účastníci odjížděli spokojeni.
Za výbornou organizaci patří poděkování paní Květě Vysloužilové

fotogalerie:


Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:30:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava