Halda Ema

Ve středu 23. března na zastávce ZOO Ostrava se nás sešlo asi 36 zájemců o tuto první jarní procházku. Uvodní část cesty vedla po rozbahněné pěšině, ale od rozcestníku jsme se vydali již vzhůru do kopce k cíli naši vycházky - vrchou haldy Ema. Tuto část jsme všichni zvládli bez velkých potížích. Každý si přizpůsobil tempo a rychlost ke svým zdravotním dispozicím. Stejně jako na vysílači Hošťálkovice jsme měli smůlu, výhled na Ostravu byl v mlze - oparu. Na vrcholu nás očekával pracovník Diama, který nás seznámil s historii těžební činnosti na Ostravsku a jejími důsledky - vznik hald. Na území Ostravy jsou tři haldy, které prohořívají. Nejvyšší je právě Ema, která už pomalu dohořívá a její teplota uvnitř je nejnižší. Podnik Diamo uvažuje o zřízení vyhlídkové plošiny na vrcholu a tím zabezpečení a znepřístupnění té části, kde ještě vycházejí plyny po spalování.
Po sestupy z haldy jsme chtěli navštívit jízdárnu jezdeckého oddílu na Slezské Ostravě, kde ovšem právě měli velmi napilno- skládali nějaké konstrukce a na nás nemělli čas. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u židovského hřbitova, ktarý sem byl přemístěn v letech 1984-86 z Ostravy- nynějšího parku Milady Horákové. Procházku jsme zakončili na Černé louce u Rovninských bludných balvanů.

Na doplnění další foto


Za zdařilou akci účastnící poděkovali p. Ing. Josefu Juřeníkovi.

Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:27:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava