Osoblažsko

Hodnocení zájezdu na Osoblažsko v pátek 13.10.2023.

V rámci kulturního festivalu DerKelturpunkt- česko-německých kulturních dnů v Ostravě, konaného pod patronací Ostravské univerzity, Goetheho institutu, Rakouského kulturního fóra a města Ostravy se konal i zájezd za poznáním skryté perly – Osoblažska. Autobusem se
19 našich členů vydalo po německých stopách osoblažského výběžku. Navštívili jsme v krásném slunečném podzimním dnu nejdříve zámek zvaný „Slezské Versailes" ve Slezských Rudolticích. Je krásně opravený a prosperuje díky hrstce srdcařů a darů mnohých turistů. Výborným průvodcem nám byl hlavní srdcař - pan kastelán Zemba. Odtamtud jedeme do malé obce Hlinka se sotva 230 obyvateli, kde se daří díky spolupráci ostravské univerzity germanistiky a německými spolky vnuků našich vysídlených spoluobčanů znovu obnovit část hřbitova v Hlince. Osoblaha- ze tří stran obklopená Polskem - ležící v nádherné, zvlněné „Bohem zapomenuté“ krajině. Při osvobozování bylo městečko téměř srovnáno se zemí a zachovala se jen bronzová kašna na náměstí, jako němý svědek minulosti. Je s podivem, že se zachoval ve velmi dobrém stavu židovský hřbitov, který patří k nejcennějším v republice, neboť jeho historie sahá až do 14.století a ještě stále tu můžeme napočítat na 313 různě zdobených náhrobních kamenů. Po tak „náročné" prohlídce nás potěší oběd v restauraci Nostalgie a pivko spláchne žízeň. Osoblahu my železničáři známe především díky úzkokolejné trati z Třemešné ve Slezsku právě do Osoblahy. Po obědě ještě navštívíme retro muzeum, což je snůška všech možných i nepředstavitelných věcí, se kterými jsme se kdysi v mládi setkávali . Po prohlídce odjíždíme do nedaleké vesničky čítající sotva 300 duší, jejíž největší atrakcí je zámek zvaný Dívčí hrad, který se jen těžko snaží probrat ze své smutné historie v „rudověku“. Dnes jej sice zakoupil soukromník, který se tu snaží zachránit alespoň něco, ale ještě má před sebou předlouhou cestu. Tak nám – opět srdcařka - paní kastelánka ukázala alespoň opravenou zámeckou kapli, která slouží k svatbám a příležitostným koncertům. Smutek nám zažene návštěva u pana starosty Mgr. Bezděka, který v kulturním sále Dívčích hradů pro nás připravil občerstvení z obložených chlebíčků, kávičky a výborných koláčků z pekárny v Osoblaze.

Největší poděkování ovšem patří našemu skvělému průvodci zájezdem panu Mgr., Ph.D. Milanu Pišlovi, zástupci vedoucího katedry, koordinátora pro zahraniční mobility Ostravské univerzity- filozofické fakulty. A mé poděkování patří i paní Renatě Jurdové, díky jejíž laskavosti mohlo devatenáct našich členů tento zajímavý zájezd absolvovat.

Zájezd zprostředkovala Květa Vysloužilová

Přidáno / naposledy upraveno: 18. 10. 2023 16:15:10
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava