Staré Město u UH.

„Vlakový zájezd do Starého Města u Uherského Hradiště“ konané dne 2.8.2023

Uvedeného dne, dle plánu aktivit ZO OSŽ Ostrava a jeho DV 7, se uskutečnil vlakový zájezd do Starého Města u Uherského Hradiště, kde jsme si naplánovali návštěvu a prohlídku areálu Kovozoo, prohlídku Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějského centra a nakonec i prohlídku nového filiálního kostela Sv. Ducha, který projektoval slovinský architekt Ivo Goropevšek.
Akce se zúčastnilo 30 členů DV 7 a jeden host – vedoucí Lesní školy OMLaZ Pavel Kotala (který projevil přání poznat a svou účastí i zažít nějakou aktivitu seniorů, když sám se věnuje především výuce mládeže o lese a lesním prostředí).
Na akci jsme se dostávali vlakem EC 101 Moravia, který do SM dojel se 7-mi minutovým zpožděním. Před vstupem do areálu Kovozoo (po asi 600 metrovém přesunu z nádraží) jsme měli možnost si prohlédnout maják Šrotík a loď Naděje, které jsou volně přístupné ještě před areálem Kovozoo. V samotném areálu na nás čekalo více jak 400 soch z kovu, resp. z kovového odpadu, z toho co firma, resp. její zaměstnanci (kováři a svářeči) zabývající se recyklací kovového odpadu, mohou díky své kreativitě vytvořit. Jedná se o zvířata všeho druhu v odpovídající velikosti. K tomu jsme měli možnost navštívit muzeum kovářství a taky expozici veteránů (aut). Nově jsme měli možnost vidět i zcela novou obrovskou sochu Robokopa a žraloka dohotovené doslova před pár dny.
Prostory celého areálu, (bývalý cukrovar) byly doplněny historickými artefakty (aut, zemědělských strojů a taky letadlo). Díky nadzemním lávkám jsme měli možnost i z ptačí perspektivy nahlédnout do vlastní výroby a zpracování odpadu ve firmě.
Na závěr prohlídky jsme využili i nabídky na obědové menu v místní jídelně. A taky řada z nás využila možnost k zakoupení originálního dárku z kovu.
Po pěším přesunu (od 12.00 hod cca 1,8 km) na Velkomoravské náměstí, na nás čekala od 12.30 hod zajímavá komentovaná prohlídka nového Památníku Velké Moravy a na ni hned navázala od 13.40 hod rovněž komentovaná prohlídka filiálního chrámu Sv. Ducha. Tím byl plán zájezdu naplněn a asi na půl hodiny jsme ještě mohli navštívit místní cukrárnu U anděla a po ní pak znovu pěší přesun na nádraží do St. Města. Někteří účastníci již využili k návratu na nádraží MHD.
Jízda vlakem EC 102 Polonia už nebyla tak komfortní jako ráno, protože vlak byl zaplněn a kdo neměl místenku, tak i stál.
Díky pěknému teplému počasí a zajímavé náplni zájezdu tento snad naplnil očekávání, která byla cílem při plánování zájezdu.

Vedoucí zájezdu: Ing. Josef Juřeník

Přidáno / naposledy upraveno: 04. 08. 2023 14:52:08
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava