Prolongace

Stručný výpis z metodického pokynu k prolongaci jízdních výhod ČD pro rok 2023

K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2023je stanoveno období od 21.11.2022 do 10.12.2022.

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužená platnost aplikace železniční průkazka (ŽP) na In kartě na další období, a to do 9.12.2023. Prolongační částka pro rok 2022 je platná pouze do 10.12.2022 !!!

Držitelé jízdních výhod v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2023 stanovenou Tarifem

Zaměstnanci 1397 Kč
Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři 1583 Kč
Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1583 Kč
Důchodci 762 Kč
Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 762 Kč


Prolongační částku lze uhradit u pokladní přepážky ČD s UNIPOK – hotově, platební kartou nebo EPIK; nebo v e-shop ČD prostřednictvím platební karty nebo účtu ČD kredit.

Jestliže je prolongační částka hrazena bez předložení In karty nebo prostřednictvím e-shop ČD doporučujeme provést následnou aktualizaci In karty u pokladní přepážky ČD, nebo na internetových stránkách http://www.cd.cz – pro přístup na kartu Moje In karta je potřeba znát heslo vygenerované osobní pokladnou.

Úschova jízdních výhod, dodatečná prolongace

Jestliže držitel jízdních výhod nepožaduje prolongovat, tuto skutečnost nahlásí během prolongace na příslušný personální útvar, důchodci příslušné Evidenční centrum jízdních výhod (ECJV) a aplikace ŽP bude dána tzv. do úschovy, fyzickyIn karta zůstává držiteli. V případě potřeby lze aplikaci ŽP bezplatně z úschovy vydat – žadatel uhradí příslušnou prolongační částku a požádá ECJV o vydání aplikace z úschovy.

V případě neuhrazení prolongační částky a ŽP není v úschově, po ukončení prolongančního období bude nárok automaticky odebrán. O odblokování ŽP lze kdykoli požádat po předložení dokladu o úhradě manipulačního poplatku 300 Kč za dodatečnou prolongaci + příslušnou prolongační částku. Pokud držitel neprolongoval pro rok 2022 a chce obnovit ŽP pro rok 2023 po zaplacení prolongační částky se dostaví na ECJV k obnovení jízdních výhod.

Časový příplatek pro komerční vlaky – 790 Kč pro zaměstnance, rodinné příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) a 400Kč pro důchodce a děti včetně sirotků <15 let

Úhrada a proplacení příplatků je stejné jako v loňském roce, podrobně řeší „Metodický pokyn k prodloužení jízdních výhod s přílohami" viz

Dokumenty k prolongaci 2023

Přidáno / naposledy upraveno: 15. 11. 2022 16:37:11
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava