Z Planetária do Porubské Myslivny

Podzimní orientační pochod z Planetária Ostrava do Porubské Myslivny“, konaný 12.10.2022.

Uvedeného dne, za překrásného slunečného podzimního počasí, se uskutečnila plánovaná vzdělávací a sportovně-turistická akce výboru seniorů při ČD OSŽ Ostrava spojená nejdříve s prohlídkou a programem v Planetáriu Ostrava, po které následovala sportovní část akce, orientační pochod přes Porubský les s mapou pro orientační běh. Cílem bylo po cestě co nejpřesněji určovat místa, kde se podle mapy pro OB výprava zastavovala. Soutěžilo se ve skupinkách dvou až tří lidí. K dispozici měli účastníci mapu pro OB s názvem Koleje v měřítku 1:10000 (1 cm na mapě = 100 metrům ve skutečnosti) a ekvidistancí 5 metrů.
Na akci autobusem MHD, resp. v jednom případě autem a ve dvou případech pěšky celkem dorazilo 28 účastníků, z čehož bylo 20 členů a rodinných příslušníků členů sdružení OSŽ a celkem 8 členů z jiných seniorských organizací z Ostravy. Přihlášeno a dohlásilo se celkem 36 lidí, ale během posledních dvou dnů se odhlásilo 8 lidí.
Na pochod po hodinovém programu v planetáriu, kde jsme po zajímavém výkladu zhlédli úžasný dokument s názvem „Dobrodružná cesta k planetám“ a prohlídce expozic, následovalo rozdání map a po nezbytné instruktáži jsme se v 11:20 hod vydali na trasu s osmi kontrolními stanovišti.
Při pohybu po převážně zpevněných cestách, ale taky částečně po lesních cestách, pěšinách a v terénu a po silnici, účastníci pochodu byli prověřováni jak odpovídá mapové zobrazení realitě v terénu. Někteří se s tím vypořádali velmi dobře, někteří si to zopakovali a upevnili si své znalosti ze školních let. Úspěšné označení místa zastavení na mapě bylo hodnoceno, bodováno. Ze začátku byly chyby, postupem doby téměř všichni byli úspěšní.
Po ukončení pochodu jsme všichni skončili ve výletní restauraci Porubská Myslivna, kde jsme mohli ochutnat místní pochutiny a provést vyhlášení výsledků.
Po krátkém zhodnocení této akce, před tím než jsme se vydali na zpáteční cestu, jsme po 13,30 hodině vyrazili na autobusovou zastávku MHD K Myslivně na cestu zpět do Ostravy a do svých domovů.

V Ostravě-Výškovicích, 13.10.2022

Hodnocení provedl: Josef Juřeník

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 30. 11. 2022 10:38:11
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava