Strážnice

Ve středu 4. září se 42 seniorů vydalo na vlakový zájezd do Strážnice, jednoho z nejstarších moravských měst. Jako první cesta vedla do přístavu na Baťově kanálu, kde nasedli na loď AMOS, na hodinou plavbu po Baťově kanálu. Nejdříve jsme pluli směrem na Vnorovy přes plavební komory Strážnice I a II, které slouží k vyrovnání hladin při zvýšené hladině v řece Veličce. Po otočení jsme pluli kolem zámecké zahrady a po přírodní části kanálu kolem strážnického skanzenu. Po celou dobu plavby jsme byli seznamování s historií a přírodními krásami této unikátní vodní stavby. Po vystoupení z lodě jsme navštívili Skanzen moravské vesnice, v kterém jsme absolvovali cestu práce na vesnici. Naše cesta vedla přes všechny areály skanzenu od Kopanic, vodní hospodářství, vinohradnických staveb až po luční hospodářství. Po skončené prohlídce se někteří vydali na prohlídku města, jiní hledali občerstvení v cukrárně nebo restauraci. Myslím, že všichni si na tomto zájezdu přišli na své.
Vedoucí zájezdu Ing. Šotola Jaroslav

Několik fotografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 02. 07. 2020 15:14:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava