Turzovka

Ve středu 29.května 2019 se uskutečnil kombinovaný zájezd vlak - autobus na Slovensko, kterého se zúčastnilo 41 seniorů našeho sdružení. Tady jsme navštívili nejdříve moderní kostel Božského srdce Ježíšova v Korně. Po prohlídce jsme se vydali autobusem po úzké silnici na vrcholek k návštěvě Poutního místa Živčáková nad Turzovkou k prohlídce nového chrámu Panny Marie Matky Církve. Tento moderní chrám byl slavnostně vysvěcen v roce 2015, kdy se tohoto slavnostního aktu zúčastnilo 15 000 poutníků. V chrámě je jedinečná originální oltářní mozaika. Po krátké prohlídce jsme se vydali kolem jednotlivých pramenů ke kapli Panny Marie. Po krkolomném sjezdu autobusem jsme na zpáteční cestě navštívili rodný dům Jozefa Kronera. Zde na nás čekala průvodkyně a její poutavý výklad z historie a životopisu Jozefa Kronera a jeho rodiny zaujal všechny přítomné. Poslední zastávku jsme udělali v Čadci Kysuckém muzeu, kde probíhá výstava Merkuru a oslava zpracování ovčí vany na Slovensku. I když předpověď počasí neslibovala nic dobrého, tak déšť nás zastihl až při příjezdu zpět do Třince. Všichni účastníci poděkovali řidiči autobusu za jeho bezpečnou jízdu, zejména na poutní místo Živčáková.
Velké poděkování patří organizátorovi panu Ing Juřeníkovi.

Několik fotografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 02. 07. 2020 15:12:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava