Landek orientační pochod

Jarní orientační pochod po Landeku, konaný 10.4.2019.

Uvedeného dne se uskutečnila plánovaná sportovně-turistická akce výboru seniorů při ČD OSŽ Ostrava zaměřená na pohyb lesem v Národní přírodní památce – Landeku s cílem v co nejkratším čase zvládnout orientaci při hledání kontrolních stanovišť pomocí mapy pro OB. K dispozici měli účastníci mapu pro OB s názvem Landek v měřítku 1:7500 (1 cm na mapě = 75 metrům ve skutečnosti) a ekvidistancí 5 metrů.
Na akci se dostavilo i přes chladné počasí (9-11 stupňů Celsia) celkem 25 členů a rodinných příslušníků členů sdružení, z nichž bylo 8 hostů. Určitou komplikací bylo, že nájemkyně restaurace U Sněhoty den před akcí oznámila, že je nemocná a nemůže teda dát restauraci k dispozici. Po domluvě však účastníci měli k dispozici aspoň chráněnou verandu a chodbu restaurace odkud bylo možno použít WC. Po krátké instruktáži a upozornění na náročné pasáže pochodu, co účastníky závodu čeká, byli tito postupně ve 3 minutových intervalech startováni na svou trasu. Pro účastníky byly připravené dvě trasy (trasa A 3,3 km, 17 kontrol, trasa B 2,6 km, 11 kontrol); obě trasy v místech odbočování a rozdvojování cest a pěšin byly vyznačeny v terénu podpůrnými fáborky (žluté – pro trasu A a růžové pro trasu B.)
Při pohybu po převážně zpevněných cestách, ale taky částečně po lesních cestách, pěšinách a v terénu, účastníci závodu byli prověřováni jaký mají odhad vzdálenosti, zda rozumí tomu co je vrstevnice a především jak odpovídá mapové zobrazení realitě v terénu. Někteří se s tím vypořádali velmi dobře, někteří si to zopakovali a upevnili si své znalosti ze školních let. I přes chlad nebo zklamání z dlouhotrvajícího hledání kontrolního stanoviště, dorazili do cíle spokojení, s tím, že jsme udělali (snad) i dobře pro své zdraví. Všichni měli vzorné ražení do svých papírových průkazů.
Po krátkém zhodnocení této hlavní akce, rozdání účastnických diplomů, které mají připomínat odhodlání s jakým šli účastníci do lesa, předání drobných cen a diplomů nejlepším třem v každé kategorii a taky podarováním oplétanými vajíčky, které připravila předsedkyně sdružení Hela Čiklová, jsme před 12 hodinou vyrazili na zastávku autobusu č.52 – Šilhéřovická do svých domovů.

Výsledky – kategorie A:
1.místo - Planka J. 50:25, host
2.místo – Kučerová M., Kučera V., Kokešová M. 56:46
3.místo - Budínová B. 58:12, host

Výsledky – kategorie B:
1.místo – Klimeš M. 31:25
2.místo – Mísařová S., Koloczek A. 55:20, hosté
3.místo – Petrušková K., Janická M. 72:50

Tuto akci velmi dobře připravil Ing Josef Juřeník, které mu patří naše poděkování.

Foto z akce:

Přidáno / naposledy upraveno: 02. 07. 2020 15:11:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava