Opava

Ve středu 26.září jsme se vydali do Opavy, na prohlídku historickým centrem. Po krátkém čekání na průvodkyni naše trasa vedla na Horní náměstí, kde je městská hláska - současné době Radnice Magistrát města Opavy a Slezské divadlo, které v roce 1992 bylo rekonstruováno do podoby před rokem 1945 včetně novorenesanční fasády. Dále naše cesta vedla do Konkatedrály Na nebevzetí Panny Marie je nejvýznamnější gotickou památkou v Opavě. Byla vybudována řádem německých rytířů ve 14.století. Řád německých rytířů v Opavě vlastnil mnoho budov od špitálu po kláštery. V jedné takové budově na Beethovenové ulici je Cirkevní konzervatoř německých rytířů - jako jediná vyučuje hru na varhany. Další cesta vedla kolem Obecního domu (bývalého bankovního domu) v sadech Svobody kolem sochy Opavy dolů Masarykovou třídou, kde jsme si zvenčí prohlédli Sobkův palác - sídlo Slezských lesů, navštívili kostel Sv. Ducha, který je součásti Minoritského kláštera. Naše cesta skončila na Dolní náměstí u kostela Sv Vojtěcha. Vzhledem k větrnému počasí většina účastníků byla promrzlá a hledala si nějaké občerstvení byla prohlídka ukončena. Myslím si, že jsme shlédli většinu kulturních historických památek a průvodkyně poutavým způsobem nás s nimi seznámila.

Několi foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:19:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava