Stará Boleslav

Hopsa - hejsa do Brandejsa !

Skupina seniorů OSŽ Ostrava se tentokrát - v počtu 37 vypravila na vlakový ( kombinovaný Busem) zájezd do Brandýsa na Labem - Staré Boleslavi (že by ten název byl naopak?) .
V úvodu (zdá se - že se stává tradicí ) měl Ex 455 zpoždění (dle vývěsné tabule v O.Svinově +25), Zima - jak v .... Ale " nádražáci " jsou otužilí-přečkali nejen chladno,ale i zpoždění.
Sešli se ve voze zajištěném organizátorkou akce -paní Květou Vysloužilovou - a pak už v klídečku - kromě organizátorky a některých, jež sledovali čas a zpoždění - neboť v Kolíně (přestupní stanici) byla doba na přesun 16 min.
Ale vše se v dobré obrátilo - na R 792 s výstupní stanicí Stará Boleslav skupina dorazila včas a celá !!!
Následovala prohlídka památek, jež sahají do dávné minulosti a jsou tak významné pro " Národ český " že si zaslouží úctu, zájem a označení - " národní kulturní památky ".
Kostel Sv. Václava v románském slohu, první hrob Sv. Václava, kostel sv. Klimenta a další...
Je však čas oběda !!!!! A to přímo v zámecké restauraci " Rychta" v Brandýse n.L. Chutnalo opravdu !
Následná prohlídka zámku byla provázena kastelánem znalým a vtipným - dokonce i svým zjevem jakoby tam patřil.
Dále už náměstí v Brandýse - tam rozchod a v danou dobu busem na nádr. do Staré Boleslavi.
Cesta zpět v pohodě - všichni plni dojmů , unavení a spokojení.

Hodnocení : akce výborně připravená !!!

Vybraná destinace působivá a hodně zajímavá, organizačně zvládnuto na velmi dobré úrovni !

Spokojenost zúčastněných nepřehlédnutelná !

Marie Drgáčová

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 13. 03. 2018 21:11:03
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava