Orientační běh - SŽDC

Zajímavá akce - ukázka spolupráce tří generací.

Na 13. října byl připraven pro skupinu současných i bývalých železničářů a jejich rodinných příslušníků orientační pochod v Bělském lese Předpověď počasí se vyplnila a les hrál v tento den ve slunečních paprscích všemi barvami podzimu. Mezi 14 a 15 hodinou se sešlo v areálu Ostravských městských lesů celkem – 42- účastníků tří generací. Start byl stanoven na 15 hodinu. V areálu lesoparku byla do té doby organizátorem připravena potřebná dokumentace k závodu. A také vyznačeny tři trasy pochodu:
A- pro úplné začátečníky, rodiče s dětmi i s kočárky , neznalé ani základů orientace podle mapy, s jednoduchou tratí v přehledném terénu v délce 1,2 km a 11 kontrol.
B – pro začátečníky, ale už znalé způsobu orientace podle mapy, znalé turistiky a se zkušenostmi pohybu v lesním prostředí v délce 2,3 km a s 18 kontrolami
C – pro již mírně pokročilé, s minimálními zkušenostmi orientování se podle mapy, zdatnější turisty a taky znalé orientace podle buzoly nebo kompasu v délce 5,2 km a s 11 kontrolami.

Sešlo se celkem 42 osob z toho 5 dětí. Každý účastník si mohl vybrat trasu podle své momentální kondice, znalosti orientace v mapách, ale i zájmu o orientační.běh. V kategorii A- se nejlépe umístila Veronika Niklová , v kat. B- Kokotek Roman v kat.C- Týn Tomáš . Výbornou kondici předvedla . Čudková Kristina, která zvládla nejen trasu A, ale také i trasu B. Obdiv patří panu Tomáši Urbanovi , který zvládl trasu C i se 2 dětmi . Za seniory se na nejlepší umístění probojoval Jiří Král.

Jedno přísloví říká.: „ Co se v mládí naučíš ve stáří jako když najdeš „ A tato akce ukázala ,že lze děti odpoutat dobře připravenou akcí od počítačové techniky. Děti se učí příkladem vlastních rodičů i prarodičů ne zákazy nebo příkazy . Na závěr se všichni účastníci shodli v tom , že se jim akce líbila a že si ji rádi zopakují .

Sponzorem této akce byl ZV OSŽ při SŽDC Ostrava a vedení OŘ SŽDC Ostrava s technickou podporou SK OB Ostrava . Velké poděkování patří nejen všem, kteří tuto akci zajistili finančně , ale hlavně ing .Juřeníkovi ,který je také hlavním organizátorem všech orientačních pochodů v Bělském lese i okolí Ostravy . Má dlouholeté zkušenosti v tomto sportovním odvětví a dokáže nadchnout svým zaujetím pro tento sport všechny generace .

Odesilatel : před.sdružení seniorů OSŽ Ostrava Helena Ćiklová

foto:


Přidáno / naposledy upraveno: 13. 03. 2018 21:11:03
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava