Přerov

Návštěva CDP Přerov
Ve středu 18. října jsme navštívili pracoviště CDP Přerov. Na začátku nás přivítal Ing. Vítězslav Nesvadba, který nás strčně seznámil s historií tohoto dispečerského pracoviště. Po vlastních jednotlivých dopravních sálech nás provázel vedoucí díspečerů. Shlédli jsme podrobně dopravní sál č. 2 - trať Prosenice - Polanka n/Odrou a dále jsme si prohlédli nejnovější sál - odkud je řízena stanice Olomouc a trať po Českou Třebovou. Závěr exkurze jsme měli ve cvičném sále, kde na nás čekala školařka a všem nám ochotně zodpověděla všechny naše dotazy.
Po skončení jsme dále pokračovali do Přerovského pivovaru ZUBR. Zde jsem exkurzi zahájili ve varně, kde nám bylo ve stručnosti popsána výroba piva. Dále jsme poračovali postupně po jednotlivých provozech v pořadí výroby - přes spilku až do ležáckých sklepů. Zde již pro nás byla nachystaná ochutnávka Zubra Granát, přímo z ležáckého sudu. Všem nám chutnal. Celého zájezdu na CDP se zúčastnilo 17 seniorů a dále do pivovaru pokračovala již jen hrstka statečných 10 seniorů
Vedoucí zájezdu. Ing Jaroslav Šotola

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 13. 03. 2018 21:11:03
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava