Vizovice

Ve středu 6.září se uskutečnil vlakový zájezd do Vizovic. Po příjezdu jsme před vlastní prohlídkou zámku se posilnili v Chocolaterii (čokoládovně), kde všichni si koupili nějakou tu čokoládu ještě domů. Prohlídkou zámku nás provázela stálá pracovnice zámku a při výkladu nám sdělila plno zajimavostí i z údržby sbírek. Po dobrém obědě jsme odjeli do Rázova, kde jsme navštívili likérku Rudolf Jelínek. Začátek exkurze jsme krátkým filmem byli seznámeni s historií tohoto závodu a dostali na posilněnou medovou slivovici. Průvodkyně nás provedla po závodě a podrobně vysvětlila postup výroby tohoto vynikajícího destilátu. Mnozí po skončení si zakoupili také něco domů. Této akce se zúčastnilo 24 seniorů našeho sdružení.
Za úspěšný a dobře zorganizovaný zájezd patří poděkování paní Květě Vysloužilové .

Několik fotografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 13. 03. 2018 21:11:03
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava