Chalupki - rozhledna

24. červenec 2024 od 08:00 do 14:00, počet 1 z 25 (pro potvrzení účasti na události se prosím přihlašte)

Pozvánka výboru seniorů OSŽ Ostrava na kombinovaný výlet vlak/bus procházka k „Vyhlídkové věži Krzyžanowice“ – rozhledna Chalupki ve středu 24. 7. 2024

Přírodní památku " Hraniční meandry Odry" jsme si už prošli 2 krát a pokaždé jinak, ale je zde stále co objevovat a poznávat.

Naše procházka započne na hraničním přechodu Bohumín – Chalupki, kde navštívíme muzeum „Povodí Odry“ s komentovanou prohlídkou cca 45 minut. Poté se vydáme k vyhlídkové věži, která se nachází v polské obci Krzyžanovice. Pro nás známá jako „Rozhledna Chalupki“. Věž je vysoká 27 metrů a do nejvyššího patra vede 114 schodů točitého schodiště se dvěma patry.

Celou trasou, která je dlouhá cca 3 km a pomalou chůzí trvá necelou hodinu, nás bude provázet pan Jiří Spáčil, který má pro nás připravený velice poutavý výklad.

Odjezd: os.vl.2931 O.-Svinov9:33h, Ostrava hl.n. 9:42h, příjezd do Bohumína 9:49h, ze směru Karviná os.vl. 2928 9:00h, příjezd Bohumín v 9:12h,

Přestup na autobus: č. 555 nádraží Bohumín 10:00h, příjezd Starý Bohumín, nám. Svobody 10:08h, možnost využití této autobusové linky již z ÚAN Ostrava odjezd 9:30h přímo do Starého Bohumína. Cena jízdného se odvíjí dle vašich jízdních slev, proto si každý jízdné hradí sám.

Plánovaný odjezd: Bus č.555 Starý Bohumín 14:28h, příjezd žst. Bohumín 14:40h, možnost pokračovat do Ostravy, jinak přestup na os.vl. 2940 odjezd z Bohumína 15:13h, směr Ostrava hl.n. a O,-Svinov. Přestup směr Karviná: os.vl. 2943 odjezd 14:49h,

Doporučuji si vzít pohodlnou obuv, vhodné oblečení do přírody, svačinku a pití. Občerstvení je možné u vyhlídkové věže, ovšem nelze zaručit, jsme na polském území. Hlavně nezapomenout na dobrou náladu.

Na procházku pohraničního území meandrů řeky Odry se těší a případné dotazy

Radmila Majolová

e-mail: radmila.majolova@seznam.cz mobil: 725 401 319

Pozvánka k tisku:

Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava