Krnov

Dne 1. června 2016 jsme navštívili město Krnov. Prohlídku města jsme zahájili procházkou "Po stopách Krnovských židů" - od synagogy přes náměstí kolem bývalého městského náhonu zpět do Krnovské synagogy, kde jsme byli seznámeni s pohnutou historii tohoto svatostánku. Průvodcem městem a v synagoze nám byl pan Tomáš Sedlák B.Th. Po prohlídce jsme se přesunuli ke Kostelu Narození Panny Marie, kde nás po krátkém zdržení provázel otec Josef z minoritského kláštera, který nás seznámil s historií minoritů v Krnově. Potom jsme se přesunuli do vlastního kostela. Zde nás všechny zkoušel z vyobrazených jednotlivých svatých - všichni jsme propadli. Popsal nám zrestaurovanou freskovou výzdobu, jejíž restaurování proběhlo po ničivých povodních v roce 1997. Na závěr si každý podle chuti dal oběd nebo něco sladkého v cukrárně. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 27 členů.


Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:30:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava