Železniční muzeum Ostrava střed

Nejen ŽELEZNIČNÍ MUZEUM, ale také malá „školička“ pro budoucí železničáře.

Prostory v železniční stanici OSTRAVA střed, kde původně byla také nádražní restaurace se zázemím, spolu s bývalou místností pro zavazadlové tranzito a taky prostorami pro cestující veřejnost, jsou nyní využity jako železniční muzeum s názvem Železniční muzeum moravskoslezské.

V přízemí jsou exponáty sdělovací a zabezpečovací techniky, které dříve ve stanicích sloužili výpravčím a signalistům k dorozumívání, ale také k zajišťování bezpečnosti při stavění vlakové cesty na elektromechanickém zabezpečovacím zařízení. Především je zde však umístěno velké modelové kolejiště představující slovenskou hornatou krajinu.

V modelovém kolejišti se dvěma nádražími, depem, zastávkou, řadou staveb dokreslujících prostředí slovenské krajiny se současně pohybují tři soupravy vláčků. Modelové kolejiště zabírá plochu cca 30 m2. Maketa byla postavena ve spolupráci se slovenskou firmou Mikado z Banské Bystrice a za výrazného přispění MSK.

Obsluhu tohoto zařízení při ukázce pro návštěvníky zajišťují senioři, bývalí železničáři ze železniční stanice Ostrava hlavní nádraží. Jsou to fandové železnice, kteří se této činnosti věnují ve svém volnu a mají radost z toho, když dětem září oči při tom, když sledují pohyb malých vláčků. V místnosti vedle sálu si pak malé děti mohou sami postavit samostatně nebo pod dozorem rodičů z dřevěné skládací stavebnice kolejiště a vláčky. Nebo si také mohou vyzkoušet na jedné soupravě vláčku její pohyb a osahat si i stavění vyhybky a představovat si, že jsou třeba výpravčí.

V přízemí je rovněž umístěn trenažér představující stanoviště strojvedoucího na lokomotivě řady 742. Zde si mohou děti, ale i dospělí, vyzkoušet na simulátoru jaké to je být strojvedoucím a řídit lokomotivu vlaku jedoucího po tratích Ostrava-Svinov - Opava východ – Krnov – Olomouc – Zábřeh na Moravě. Tento trenažér může být využit i jako učební pomůcka pro adepty a zájemce o práci strojvedoucího. Zde se mohou pod dozorem bývalých strojvedoucích přiučit profesním vědomostem a dovednostem.

V prvním poschodí budovy ve čtyřech místnostech je další část expozice tohoto muzea mapující historii vzniku SDCF, báňské dráhy a dalších železničních tratích na území dnešního MSK. Dále jsou zde předměty, které se dříve na dráze používaly a dnes nám připomínají jen staré časy na železnici.

Muzeum má také svůj depozitář, archív, badatelnu a místnosti se zázemím pro vedení muzea.

Chtěla bych touto formou poděkovat všem seniorům ze Sdružení seniorů při ČD Ostrava, kteří přispívají k tomu, aby mohlo být toto muzeum v provozu. Jedná se zejména o pana Ing. Josefa Juřeníka dále pak o pana Jiřího Krále a paní Milušku Janickou, Dášu Guthovou, Vlastu Vengřinovou, Martu Piskořovou, Marii Supíkovou, Marii Čmelovou, a také i paní Marcelu Rakovou, Jožku Deutschovou, Marii Verčimákovou, kteří se podle svých časových možnosti věnují průvodcovské činnosti.

Svojí činností přispěli k tomu, že v loňském roce návštěvnost muzea překročila počet 2 600 platících návštěvníků. Každý železničář by měl, alespoň jedenkrát navštívit toto muzeum a pokud má vnoučata, tak také ho ukázat i jim. Možná v nich probudí také tu jiskřičku železničářského fandovství a zaujetí pro železnici.

Řediteli panu Vojtěchu Hermannovi a i všem dalším jeho spolupracovníků z dalších bývalých výkonných jednotek ČD pánům Pavlovi Sládkovi, Zbyňkovi Krůlovi, ing. Ladislavu Drozdovi, kteří se zasadili o vznik a rozjezd tohoto muzea přeji hodně úspěchů do další činnosti a trvání tohoto muzea.

Předsedkyně sdružení seniorů železničářů

Helena ČIKLOVÁ

Přidáno / naposledy upraveno: 13. 03. 2018 21:11:03
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava