Kunětická hora

Zájezd seniorů Ostrava hl.n. do Pardubic dne 17.dubna 2024

Podle Plánu akcí na rok 2024 se skupina 34 seniorů z Ostravy hl. vypravila na zájezd do oblasti Pardubic s programem prohlídky hradu Kunětická hora a pohádkové Perníkové chaloupky v Perníkovém království. Cesta vlakem rychle uběhla a po výstupu v Pardubicích hl.n. se účastníci dle svých potřeb občerstvili a za necelou hodinku pokračoval výlet linkovým autobusem do obce Ráby pod Kunětickou horou. Zde vedoucí zájezdu přivítal účastníky a sdělil pokyny pro další část akce, kterou byl výstup k hradu Kunětická hora. Cestou mohli účastníci pozorovat v ohradách volně chované ovce, kozy a různou jelenovitou zvěř. Po zhruba kilometrovém výstupu je už vítala vstupní brána do hradu a posléze i průvodce, který velmi dobře podal informace o historii hradu a vzniku samotného kopce na kterém stojí. Poté již následovala samostatná prohlídka hradu i s mnoha výhledy do okolí – tedy části polabské nížiny. Asi po hodině prohlídky se pak účastníci vydali na sestup do podhradí, kde je místní rarita-Perníkové království s Perníkovou chaloupkou. U brány seniory uvítal v historickém kroji jeden z majitelů a současně i průvodce areálem. Informace o historii zřízení, prohlídka krásných výtvorů z perníku i samotná výroba byla velmi pěkná a i poučná. V závěru se mohli senioři podívat i do pohádkového nebe a strašidelného pekla. Před odjezdem krátké občerstvení v místním kiosku a poté již jízda MHD zpět do Pardubic. Ve volném čase do odjezdu si dle zájmu někteří prohlédli město, případně se občerstvili a pak již následovala cesta zpět do Ostravy, kde byl zájezdu ukončen. Nové poznatky i zážitky, celkem příjemné počasí i pohodlná cesta –to vše přispělo ke spokojenosti výletníků.

Vedoucí zájezdu ing. Miroslav Klimeš

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 23. 04. 2024 15:02:04
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava