Klímkovice jarní procházka

„ Jarní orientační pochod ze Sanatorií Klimkovice do Vřesiny“ 14.3.2018.

Uvedeného dne se uskutečnila plánovaná sportovně-turistická akce výboru seniorů přim ČD OSŽ Ostrava zaměřená na pohyb lesem a zvládání orientace při hledání kontrolních stanovišť pomocí mapy pro OB.
Na akci se dostavilo i přes nevlídné a chladné počasí (6-9 stupňů Celsia a přerušovaný studený déšť) celkem 35 členů a rodinných příslušníků členů sdružení a 4 hosté, z celkem 41 přihlášených. Nepřišlo 10 přihlášených nebo nahlášených kamarády a přáteli členů, ale v den závodu se dohlásilo na místě přesně stejný počet 10-ti lidí. 2 (členka a host) se k nám přidali ještě v cíli našeho závodu v Hospodě u Buroně na Mexiku. Soutěžilo celkem 31 závodníků o co nejrychlejší zvládnutí pochodu a nalezení všech kontrolních stanovišť ve stanoveném pořadí. 4 členové se podíleli na organizaci a 6 členů pro chladné počasí zvolilo jen projití trasy po turistické značené trase ze sanatorií do Vřesiny po zpevněné cestě. Po krátké instruktáži co účastníky závodu čeká, byli tito postupně ve 4 minutových intervalech startováni na svou trasu. Pro účastníky byly připravené dvě trasy na mapě Hýlov, Jodová sanatoria Klimkovice 1:10000, na mapě ze Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava - SK OB Ostrava, (trasa A 3,5 km, 11 kontrol, trasa B 2,3 km, 8 kontrol); obě trasy na složitých křižovatkách byly vyznačeny v terénu podpůrnými fáborky.
Při pohybu po převážně zpevněných cestách, ale taky částečně po lesních cestách a v terénu, účastníci závodu byli prověřováni jaký mají odhad vzdálenosti, zda rozumí tomu co je vrstevnice a především jak odpovídá mapové zobrazení realitě v terénu. Někteří se s tím vypořádali velmi dobře, někteří si to zopakovali a upevnili si své znalosti ze školních let. I přes promáčené boty nebo oděvní svršky, dorazili do cíle spokojení, s tím, že jsme udělali (snad) i dobře pro své zdraví.
Po krátkém zhodnocení této hlavní akce dne v Hospodě u Buroně na Mexiku ve Vřesině, rozdání účastnických diplomů, které mají připomínat odhodlání s jakým šli účastníci do lesa, předání drobných cen a diplomů nejlepším třem v každé kategorii a taky větším nebo menším občerstvením, jsme před 13 hodinou vyrazili ještě na druhý cíl našeho výletu a to na prohlídku autoservisu a zároveň i sbírky autoveteránů pana Luboše Vůjtka z Vřesiny. Ten nám v téměř hodinovém povídání přiblížil jakým „koněm“ pro něj je renovování a sbírání autoveteránů. Umožnil nám prohlídku své sbírky a taky dal nám možnost nahlédnout na to, jak se provádí renovování a výroba nových dílů v jeho dílnách.

Od 14 hodiny postupně jsme odjížděli z Vřesiny autobusy do Poruby a dále do svých domovů.

V Ostravě-Výškovicích, 15.3.2018 Hodnocení provedl: Josef Juřeník

Několik fografií:

Přidáno / naposledy upraveno: 03. 07. 2020 18:14:07
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava