Turzovka

29. květen 2019 od 07:00 do 17:00, počet 0 z 49 (pro potvrzení účasti na události se prosím přihlašte)

Kombinovaný zájezd na Slovensko - Turzovka - Korňa a Staškov.
Nejdříve pojedeme autobusem do Korně, kde navštívíme moderní kostel Božského srdce Ježíšova, pokračujeme na Poutní místo Živčáková nad Turzovkou s prohlídkou nového Chrámu Panny Marie Matky Církve a krátkou procházkou kolem zázračných pramenů ke Kapličce Panny Marie. Při cestě zpět se zastavíme v muzeu Jozefa Kronera ve Staškově na závěr krátce i v Čadci v regionálním muzeu Kysuce.

Doprava tam: R 341 Fatra - odjezd O.Svinov 6:44; Ostrava hln. 6:52; Bohumín 7:00, Karviná 7:15 - příjezd Třinec centrum v 7:40 přestup na připravený autobus.
Zpět: návrat autobusem na Třinec centrum a odtud R 342 Fatra odjezd v 16:19; příjezd Bohumín 16:58; Ostrava 17:07; Svinov 17:15.

Cena zájezdu 150 Kč

Zajišťuje: Ing Josef Juřeník

Pozvánka k tisku:

Zhodnocení akce v archívu:Turzovka

Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava